yasushi kitagawa

Với ngôn từ giản dị, Yasushi Kitagawa bộc bạch những vấn đề chân thực, gần gũi khiến người đọc phải suy ngẫm.
Từng trang sách khiến người đọc tìm lại niềm tin, cảm xúc đã từng đánh mất và kiên định hơn vào ước mơ và hiện thực.