wake up

Single "Wake Up" được xem là bước đổi mới mạnh mẽ trong âm nhạc của nam ca sĩ, khác với hình ảnh pop ballad anh xây dựng trước đó.