• Khánh thành công trình cầu sông Hóa, nối bờ vui Hải Phòng - Thái Bình

    Sau hơn 7 tháng thi công khẩn trương, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Thái Bình, sáng nay cầu sông Hóa được khánh thành góp phần nối những bờ vui cho người dân giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Thái Bình cùng vùng đồng bằng Bắc Bộ.