• Nhóm O ở các bệnh viện đang khan hiếm do mưa bão

    Trong những ngày qua do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều đơn vị đã phải hoãn hoặc không thể lập kế hoạch tổ chức hiến máu. Khiến cho tại Hà Nội và nhiều địa phương, nhiều bệnh nhân cần truyền máu nhóm O đang phải mòn mỏi chờ máu.