Sao Việt ngâm bùn, tắm sông thối khi đóng phim

Thứ năm, 27/06/2019 | 10:33