Bộ lọc
Madam Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà rồng

Madam Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà rồng

Năm phát hành: 2016

Tác giả: Monique Brinson Demery

Cuốn sách bao gồm 16 chương, là sự phản ánh đầy đủ, chân thật những diễn biến chính cuộc đời từ lúc bà được sinh ra vào năm 1924 với người Mẹ 14 tuổi thuộc dòng dõi hoàng gia quyền quý (công chúa Nam Trân) và người Cha xuất thân từ gia đình địa chủ quyền thế họ Trần.