Shin Terra

Shin Terra

Tiểu sử:

Là nhà đạo diễn phim

Sinh: 16 tháng 9, 1973 (tuổi 42), Hàn Quốc

Các bộ Phim của ông: Đặc vụ Catwalk, Bạn gái tôi là điệp viên