Jo Sung-hee

Jo Sung-hee

Tiểu sử:

Sinh: 3 tháng 2, 1979 (tuổi 37), Gyeonggi, Hàn Quốc

Giáo dục: Đại học Quốc gia Seoul

Giải thưởng: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang cho Đạo diễn mới xuất sắc Hạng mục Điện ảnh