Daniel J. Boorstin

Daniel J. Boorstin

Tiểu sử:

Sinh: 1 tháng 10, 1914, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ

Mất: 28 tháng 2, 2004, Washington, D.C., Hoa Kỳ

Vợ/chồng: Ruth Frankel Boorstin (kết hôn 1941–2004)

Con: Jon Boorstin, David Boorstin, Paul Boorstin

Giải thưởng: Giải Pulitzer cho Tác phẩm lịch sử, Giải Bancroft

Đề cử: Giải thưởng Sách quốc gia Mỹ cho thể loại Phi hư cấu, Giải thưởng Sách quốc gia Mỹ cho thể loại Lịch sử