Ông Tơ Bà Nguyệt lầy nhất showbiz

Thứ ba, 22/05/2018 | 16:16

Ông Tơ Bà Nguyệt lầy nhất showbiz chắc chắn phải kể đến Trấn Thành - Trường Giang rồi, Mr. Đàm mà cũng bị troll đỏ mặt.

Tự động phát