Mở rộng đối tượng hưởng BHXH, BHYT

Thứ tư, 16/1/2019 | 08:49 GMT+7

Chiều 14/01/2019, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 01/2019. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có gần 150 nhà báo, phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Số lượng người tham gia BHXH ngày càng tăng.

Trong năm 2018, số người tham gia BHXH trong cả nước đã đạt trên 14,7 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt trên 12,6 triệu người, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và đã đạt độ bao phủ 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Theo đó, cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về quỹ BHXH, quỹ BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước đạt trên 332.000 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số nợ giảm mạnh so với năm 2017, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay, bằng 1,7% số phải thu. 

Toàn Ngành bảo hiểm xã hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các mảng hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của Ngành; đến nay đã cắt giảm xuống còn 28 thủ tục. Nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết.

Việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định, tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại trụ sở bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, bảo hiểm xã hội cấp huyện; thực hiện công bố công khai danh mục các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trang tin điện tử của bảo hiểm xã hội các tỉnh.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh, năm 2019, với mục tiêu “Xây dựng Ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân”; đặc biệt là việc triển khai nhiều quy định mới của chính sách, hướng tới một hệ thống an sinh xã hội quốc gia bền vững, hơn lúc nào hết, công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng đứng trước những yêu cầu mới.
Ngành bảo hiểm xã hội đặt ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 như: Đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT; tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý mua sắm, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế đối, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT và bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia BHYT. 

Hoàn thiện, tổng kết việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia; nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thực hiện trong thời gian tới theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.../.

Theo Hoanhap.vn