Kiểm tra nội dung sách Thương nhớ Mười Hai

Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin - truyền thông) vừa có công văn gửi các nhà xuất bản, yêu cầu kiểm tra nội dung cuốn sách Thương nhớ Mười Hai của nhà văn Vũ Bằng.

Kiểm tra nội dung sách Thương nhớ Mười Hai - 1

Quyển Miếng ngon Hà Nội do Nhã Nam mua bản quyền, tái bản năm 2014 (trái) và bản Nam Chi Tùng Thư in năm 1960 - Ảnh: L.ĐIỀN

Văn bản được ban hành ngày 27-6, số 683, nêu rõ qua kiểm tra lưu chiểu cuốn sách Thương nhớ Mười Hai của tác giả Vũ Bằng, Cục Xuất bản, in và phát hành nhận thấy nội dung cuốn sách có chi tiết “nhạy cảm” trong bài Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân.

Vì vậy, Cục Xuất bản, in và phát hành yêu cầu các nhà xuất bản kiểm tra, rà soát lại nội dung cuốn sách Thương nhớ Mười Hai, nếu phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh, nhà xuất bản phải có biện pháp xử lý và chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp.

Thương nhớ Mười Hai là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Vũ Bằng, là nỗi nhớ của Vũ Bằng với những điều thân thuộc ở miền Bắc từ tháng giêng đến Tết Nguyên đán. Ông viết cuốn sách này tặng người vợ Nguyễn Thị Quỳ.

Theo TT
Tags:

sách