'Hết hồn' với robot giống hệt người thật, biết 'đá lông nheo'

Thứ hai, 28/05/2018 | 10:31
Công ty Anh chế tạo robot giống người với khả năng phân tích một số đặc điểm của người đối diện để phản ứng phù hợp.
Tự động phát