Đừng bao giờ quay cóp sau lưng giáo viên

Thứ hai, 28/05/2018 | 09:42

Đừng bao giờ quay cóp sau lưng giáo viên vì giáo viên luôn có giác quan thứ 6, chỉ cần bạn nhúc nhích hoặc làm bất cứ điều gì là giáo viên đểu có thể nhận ra...

Tự động phát