Chó già, người Trung Quốc nhân bản chó mới để nuôi tiếp

Thứ năm, 15/08/2019 | 17:53