Các nhà khoa học Không Tin Vào Mắt Mình khi thấy những thứ này!

Thứ hai, 28/05/2018 | 10:41
Khi xuất hiện những sự việc vượt quá phạm vi hiểu biết của khoa học, thì các nhà khoa học chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc phủ nhận nó?
Tự động phát