Cả trường học phải sơ tán chỉ vì nhân viên nghe nhầm từ khi gọi điện thoại

Thứ năm, 03/10/2019 | 18:15