Admin Võ Thanh Quảng giải trình về sai phạm của APPVL và Haivl

Admin Võ Thanh Quảng giải trình về sai phạm của APPVL và Haivl
Trước những sai phạm liên quan đến nội dung, hoạt động quảng cáo, Võ Thanh Quảng cho biết, do lượng tin bài lớn, ban quản trị không đủ năng lực kiểm duyệt, không nắm được các quy định của pháp luật đối với hoạt động quảng cáo...