Nếu "đốt" 1 triệu USD/ngày, Bill Gates cần tới 218 năm!

Nếu "đốt" 1 triệu USD/ngày, Bill Gates cần tới 218 năm!
Con số 218 năm đó là với điều kiện Bill Gates phải tiêu hết 1 triệu USD/ngày. Như vậy, sau 218 năm Bill Gates mới tiêu hết số tài sản xấp xỉ 79 tỷ USD mà ông đang sở hữu, theo nghiên cứu mới của tổ chức Oxfam. 1 triệu USD/ngày, tức là bằng 3 chiếc Ferrari.