Sáng kiến mới của chồng

Thứ tư, 16/5/2018 | 09:01 GMT+7

Nếu em thích, anh sẽ vật ngửa cái máy giặt cửa đứng nhà mình ra, vậy là nó thành cái máy giặt cửa ngang rồi. Mua bán gì cho lãng phí!

-

Lương tháng này của anh dành ra mua cái máy giặt cửa ngang nhé!

Anh chồng càu nhàu: 

- Em cứ vẽ chuyện!

- Chứ cái máy giặt cửa đứng nhà mình giặt hại quần áo lắm! - vợ giải thích.

Anh chồng nhún vai: 

- Nếu em thích, anh sẽ vật ngửa cái máy giặt cửa đứng nhà mình ra, vậy là nó thành cái máy giặt cửa ngang rồi. Mua bán gì cho lãng phí!

- !!!  

Theo Đời sống & pháp luật

Khi người nước ngoài ăn thử Sầu riêng của Việt Nam!

Thứ tư, 23/5/2018 | 08:41 GMT+7

Khi người nước ngoài ăn thử Sầu riêng của Việt Nam!