Ông Tơ Bà Nguyệt lầy nhất showbiz

Thứ ba, 22/05/2018 | 16:16
Ông Tơ Bà Nguyệt lầy nhất showbiz chắc chắn phải kể đến Trấn Thành - Trường Giang rồi, Mr. Đàm mà cũng bị troll đỏ mặt.
Tự động phát