Video

33 o C
Ít mây, trời nắng
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23280 23360
EUR 27045.08 27367.81
GBP 30323.24 30808.69
HKD 2930.49 2995.33
JPY 205.43 213.65
CHF 23806.29 24284.35
AUD 16742.02 17026.96
CAD 17797.36 18155.04
SGD 16847.1 17151.08
THB 706.65 736.12
Giá vàng
Hồ Chí Minh 36.510 36.660
Hà Nội 36.510 36.680
Đà Nẵng 36.510 36.680
Nha Trang 36.500 36.680
Cà Mau 36.510 36.680
Buôn Ma Thuột 36.500 36.680
Bình Phước 36.480 36.690
Huế 36.510 36.680
Biên Hòa 36.510 36.660
Miền Tây 36.510 36.660
Quãng Ngãi 36.510 36.660
Đà Lạt 36.530 36.710
Long Xuyên 36.510 36.660

Ảnh đẹp

Chuyện lạ